47532

2014. gada seminārs- vasaras nometne Neretā
26.08.2014


VII Vasaras nometne-seminārs bāriņtiesas darbiniekiem šogad Neretā

Neretā Sēlijas zaļajā krastā šogad no 18. līdz 20. jūlijam pulcējās bāriņtiesas darbinieki no visas Latvijas. Seminārā dalībniekiem bija sagatavota plaša programma, kā jau katru gadu. 18. jūlijā viesus no visas Latvijas sveica Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis, Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis, Neretas vidusskolas direktore Laima Grebska un Neretas bāriņtiesas priekšsēdētāja Inga Jermuša ar savām kolēģēm.

Nometnes pirmajā dienā pulcējāmies Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas lielajā zālē un piedalījāmies seminārā par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmas pilnveidošanas koncepcijas izstrādi. Visi klātesošie tika iepazīstināti ar Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijas atklāto vēstuli. Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijas priekšsēdētāja Baiba Meldere informēja mūs par asociācijas līdzdalību lēmumprojektu pieņemšanā Saeimā.

Ikvienam no mums bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs un baudīt Neretas puses kultūrvēsturiskās vērtības. Mēs viesojāmies Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā, kur ar savu aizraujošo stāstījumu mūs pārsteidza muzeja vadītāja Ilze Līduma. Vakarā Neretas kultūras namā skatījāmies dramatiskā teātra izrādi –komēdiju „Ļaujies un viss”. 

19. jūlijā visa diena bija tik piepildīta, ka katram bija tā laime piedalīties kādā no radošajām darbnīcām- gleznošanā, leļļu darināšanā, lielformāta ziedu veidošanā, rotaļlietu filcēšanā un māla trauku gatavošanā. Te atklājās daudz talantu, ko tik bāriņtiesas kolēģi saveidoja, tas bija fantastiski! Mūsu viesošanās šajās dienās sakrita ar Neretas novada svētkiem, kur varējām vērot amatnieku izstādes, darinājumus, sporta spēles un muzikālos pārsteigumus. Neretas parka Dzirnavu saliņas estrādē vakara noslēgumā mūs priecēja ne tikai tuvākās apkārtnes ansambļu priekšnesumi, bet arī muzikālie aktieri no Rīgas.

20. jūlijā Neretas sociālā aprūpes centra vadītāja Ina Riekstiņa mums izrādīja šo iestādi un pastāstīja par paveikto. Mums bija iespēja izstaigāt I. Riekstiņas izveidoto unikālo parku, kur katram augam un kokam ir sava vēsture. Vēlamies teikt lielu paldies visiem, kas šo pasākumu veidoja tik neaizmirstamu, krāsainu un sirsnīgu. Īpaši mums visiem lika aizdomāties Neretas vidusskolas direktore Laimas Grebskas stāstījums par dzīvi un vērtībām. Mēs pabijām supervīzijā, cits citu iepazīstot, saprotot un atbalstot.

Kolēģi no Latvijas ir gandarīti par kopā pavadīto laiku, par iespējām visā piedalīties. Tas mums dod spēku strādāt arī turpmāk. 2015. gada vasaras nometne būs Latgalē!

Pasākuma dalībniece Sarma Trumpekoja

 
Ielādēju...      Atpakaļ