76703

Amatu kataloga aktualizācijai amatu saimē "Bāriņtiesas"
28.02.2017


Ņemot vērā normatīvajos aktos bāriņtiesām noteiktās  papildus funkcijas, pienākumu, atbildības apjomu, noteiktās kvalifikācijas, izglītības prasības bāriņtiesu darbiniekiem, asociācija uzskata par nepieciešamu iesniegt Finanšu ministrijai priekšlikumu Valsts un Pašvaldību institūciju amatu kataloga aktualizācijai amatu saimē ''Bāriņtiesas''. Zināšanai projekts nosūtīts Latvijas Pašvaldību Savienībai. 

Asociācija pateicas Valmieras bāriņtiesas kolēģiem Ilzei Polkai un Andrim Alpeus, Rīgas bāriņtiesas juridiskās nodaļas vadītājai Marijai Ļeonovai, Liepājas bāriņtiesas priekšsēdētājai Taigai Ziemelei  par projekta iniciatīvu,sagatavošanu un tālākvirzību. 

PROJEKTS - ŠEIT
      Atpakaļ