Atvērto durvju diena "Dzīvesprieks"
27.03.2013


ATVĒRTO DURVJU DIENA

BIEDRĪBĀ „ASOCIĀCIJA „DZĪVESPRIEKS””

Biedrība „Asociācija „Dzīvesprieks”” š. g. 17.aprīlī plkst.13.30 rīko atvērto durvju dienu, kurā tiks iepazīstināts ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, kā arī arodskolu un tās nozarēm.

 Laipni lūgti visi interesenti!

Asociācija „Dzīvesprieks” ir sabiedriska organizācija, kas dibināta ar mērķi nodrošināt profesionālo pamatizglītību, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bāreņiem, bez vecāku gādības palikušajiem un jauniešiem no riska un disfunkcionālām ģimenēm.

Biedrības „ Asociācija „Dzīvesprieks”” uzdevumi ir sniegt kvalitatīvu profesionālo pamatizglītību, radīt radošus apstākļus, atbilstošu vidi un mūsdienīgu sadzīvi, lai jaunieši pēc apmācības laika beigām būtu sociāli kompetenti, zinoši un konkurētspējīgi darba tirgū vai arī spējīgi turpināt mācības tālākai profesionālai izaugsmei.

Dienas kārtība:

12:30-13:00     Pusdienas. Lūgums pusdienas iepriekš pieteikt pa tālruni vai e-pastu, cena 0,70 Ls personai.

13.00-13.30    Ierašanās un reģistrācija.

13.30-13.50    Atvērto durvju dienas atklāšana (Līga Landiša- izpilddirektore)

13.50- 14.05   Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi un individuālās izaugsmes programma Biedrībā „Asociācija „Dzīvesprieks”” (Liene Piķe- izpilddirektores vietniece sociālā darbā)

14.05-14.25    Mācību darbs un brīvā laika pavadīšana Biedrībā „Asociācija „Dzīvesprieks”” (Laima Baumane- izpilddirektores vietniece mācību darbā)

14.25-14.40    Sadarbība ar jauniešiem pēc Biedrības „Asociācijas „Dzīvesprieks”” pabeigšanas (Liene Piķe- izpilddirektores vietniece sociālā darbā)

14.40- 15.00   Biedrības „Asociācijas „Dzīvesprieks”” pakalpojums, līdzekļu izlietojums un apmaksa ( Līga Landiša- izpilddirektore)

15.00- 15.30   Ekskursija pa „Dzīvesprieku” jauniešu vadībā.

Pieteikšanās un sīkāka informācija: pa tālr.63155103; 29356500 un e-pastu liene@dzivesprieks.lv. Lūdzam informēt par savu ierašanos un pusdienām līdz š.g. 16.aprīlim

Adrese: Biedrība „Asociācija „Dzīvesprieks””, Aizupe, Vānes pag., Kandavas novads.

Ar cieņu „Dzīvesprieka” kolektīvs!

 


      Atpakaļ