79150

Bāriņtiesa aicina rūpēties par bērnu labklājību un sadarboties
02.06.2017


Bērnībā tiek likti pamati personas turpmākajai dzīvei. To, cik pilnvērtīgus pamatus vecāki liek savu bērnu turpmākajai dzīvei, tas, kā bērni jūtas ģimenē, vislielākajā mērā ir atkarīgs no vecāku adekvātas savas lomas un bērnu vajadzību izpratnes, savstarpējas saticības un mīlestības ģimenē.

 

Rīgas bāriņtiesa, sveicot Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, atgādina vecākiem un arī bērnu tuviniekiem rūpēties par bērnu labklājību un drošību ģimenē, neatstāt bērnus bez uzraudzības, būt saprotošiem un iejūtīgiem pret bērniem, vairāk laika pavadīt kopā viņiem un nebaidīties vērsties pēc palīdzības pie speciālistiem, ja rodas jautājumi saistībā ar bērnu drošību, pamatvajadzību un interešu nodrošināšanu.

 

Tāpat arī bāriņtiesa atgādina, ka ne tikai vecākiem, tuviniekiem vai kādai institūcijai jāaizstāv bērnu intereses, bet tas ir jādara ikvienam sabiedrības loceklim. Jebkurai personai nekavējoties jāziņo policijai, bāriņtiesai vai citai bērnu tiesību aizsardzības institūcijai par jebkādu vardarbību un noziedzīgu nodarījumu vai administratīvu pārkāpumu pret bērnu, par viņa tiesību pārkāpumu vai citādu apdraudējumu, kā arī tad, ja personai ir aizdomas, ka bērnam ir priekšmeti, vielas vai materiāli, kas var apdraudēt paša bērna vai citu personu dzīvību vai veselību.

 

Rīgas bāriņtiesas ieskatā svarīgi ir ziņot par bērnu tiesību pārkāpumiem, bet vēl svarīgāk ir nodrošināt bērniem, kuri šķirti no ģimenes, mīlestību un saticību, ko nespēj nodrošināt viņu bioloģiskie vecāki. Bērnu tiesību jomā var veikt reformas, pieņemt jaunus likumus un noteikumus, taču jebkurā gadījumā bērniem, kuri palikuši bez saviem vecākiem, vajag atbalstu no līdzcilvēkiem. Tāpēc Rīgas bāriņtiesa aicina, ja kādai ģimenei vai atsevišķai personai ir vēlēšanās sniegt atbalstu bez vecāku gādības palikušiem bērniem, bāriņtiesa ir gatava sniegt visu nepieciešamo informāciju un atbalstu, lai varētu iegūt viesģimenes, audžuģimenes vai aizbildņa statusu.

 

Informāciju sagatavoja Linda Veržbicka, Rīgas bāriņtiesas sabiedrisko attiecību speciāliste


      Atpakaļ