64582

Bāriņtiesu darbinieku tikšanās Alūksnē
09.03.2016


Bāriņtiesu darbinieku tikšanās Alūksnē

Šī gada 9.martā plkst.10:00Alūksnes kultūras centrā notiks Bāriņtiesu darbinieku asociācijas valdes pārstāvju – Baibas Melderes, Aivara Krasnogolova un Rudītes Krūmiņas tikšanās ar  Ziemeļvidzemes bāriņtiesu darbiniekiem, kurā pārrunās ar bāriņtiesu darbu un izmaiņām Bāriņtiesu likumā saistītos jautājumus. Tostarp apspriedīs problēmas ar kurām ikdienas darbā saskaras Alūksnes,Gulbenes,Balvu,Rugāju,Baltinavas,Viļakas,Apes novadu bāriņtiesas. 

Valdes pārstāvji informēs par asociācijas 2016. gadā plānotajiem darbiem un likumdošanas iniciatīvām, un kopīgi analizēs masu medijos izskanējušo informāciju par pēdējiem notikumiem Latvijā, kas skar bāriņtiesu kompetenci.

Kā arī saistībā ar gaidāmo Bāriņtiesu darbinieku asociācijas 20. gadu jubileju, tiks uzklausīti kolēģu priekšlikumi, ierosinājumi un idejas jubilejas pasākuma organizēšanai. Plānots, ka jubilejas pasākums notiks oktobrī, Rīgā kultūras pilī ”Ziemeļblāzma”.

Darbs pie jubilejas pasākuma organizēšanas sākās jau februāra vidū, kad Saulkrastos tikās asociācijas valde, lai iezīmētu asociācijas šī gada galvenos darbības mērķus un uzdevumus. 
      Atpakaļ