65239

Bāriņtiesu darbinieku tikšanās Madonā un Rēzeknē
05.04.2016


Bāriņtiesu darbinieki tiekas Madonā un Rēzeknē

Bāriņtiesu darbinieku asociācijas valde sadarbībā ar Madonas bāriņtiesu un Rēzeknes pilsētas bāriņtiesu marta nogalē organizēja tikšanos  Madonā un Rēzeknē,lai tiktos ar minēto reģionu bāriņtiesu kolēģiem un pārrunātu jautājumus par bāriņtiesu darbu novados un izmaiņām Bāriņtiesu likumā,kā arī kopīgi veidotu scenāriju bāriņtiesu darbības 20 gadu svētku sarīkojumam,kurš plānots 2016. gada14.oktobrī Ziemeļblāzmas kultūras pilī-Rīgā.
Tikšanās laikā kolēģi dalījās ar sava darba pozitīvām pieredzēm,kā arī kopīgi tika risināti bāriņtiesu darba problēmjautājumi.

Asociācijas valdes pārstāvji Baiba Meldere,Tālis Zalva,Maruta Pirro un Rudīte Krūmiņa uzklausīja kolēģu ieteikumus un priekšlikumus bāriņtiesu darba pilnveidei.

Asociācijas valde pateicas par atsaucību un sadarbību  Madonas novada domei un bāriņtiesas priekšsēdētājai Inetai Stasjulei un Rēzeknes pilsētas domei un bāriņtiesas priekšsēdētājai Aijai Mejerei.
      Atpakaļ