77862

Bāriņtiesu pārstāvji diskusijā par bērnu tiesību ievērošanu ģimenē un ārpusģimenes aprūpē
14.04.2017


2017.gada 16. martā bāriņtiesu pārstāvji no Ventspils, Jēkabpils, Balviem,Rīgas,Saulkrastiem un Alūksnes tika aicināti uz ziņu aģentūru

LETA,lai diskutētu par bāriņtiesām svarīgiem jautājumiem un problēmām,ar ko tās saskaras ikdienas darbā,un kopīgi meklētu risinājumus starpinstitūciju sadarbībā.

Raksti no dažādiem preses izdevumiem lasāmi šeit:

http://www.delfi.lv/news/national/politics/nereti-bernus-no-gimenes-nakas-iznemt-atkartoti-atzist-barintiesas.d?id=48629151

http://limbazi.pilseta24.lv/zina?slug=barintiesas-latvija-iedzivotaju-interese-klut-par-audzugimeni-ir-apsikusi/1584957

http://www.aluksniesiem.lv/vietejas-zinas/barintiesas-nereti-bernus-no-gimenes-nakas-iznemt-atkartoti-12005

http://www.radio1.lv/jekabpili/sabiedribas-zinas/item/23668-talis-zalva-sabiedribai-nav-pilnigas-izpratnes-kas-ir-audzugimene.html 
      Atpakaļ