Informācija par Asociācijas Valdes sēdi
17.04.2012


 Cien. kolēģi !

2012. gada 27.aprīlī /piektdien/ plkst.10.00 Rīgas bāriņtiesā, 2. stāvs 212.telpa /zāle/ notiks asociācijas valdes sēde.

Darba kārtībā-

1.Projekta pieteikums Eiropas Sociālam fondam,

2.Asociācijas pārstāvju dalība dažādās aktivitātēs,

3.Asociācijas konferences Balvos 2012. gada 1. jūnijā programmas projekts,

4.Vasaras nometnes norises laiks un vieta.

Lūdzu kolēģus iesūtīt priekšlikumus gan konferences programmai, gan vasaras nometnei. Konferences tēma-''Ārpusģimenes aprūpe un bāriņtiesas".
Lūdzu informēt par dalību sēdē !

Valdes sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties jebkurš interesents, kā arī atsūtīt savus priekšlikumus.
Uz tikšanos- Baiba  Meldere

 
      Atpakaļ