62871

Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijas organizētā konference “Bāriņtiesu, sabiedrības un institūciju līdzdalība savstarpējā sadarbībā bērnu tiesību aizsardzībā”
22.12.2015


Darbu darām atbildīgi un no sirds

Raganā, Krimuldas tautas namā 13.novembrī notika Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijas organizētā konference “Bāriņtiesu, sabiedrības un institūciju līdzdalība savstarpējā sadarbībā bērnu tiesību aizsardzībā”, kuru kuplā pulkā apmeklēja daudzu Latvijas bāriņtiesu 268 pārstāvji. Valsts svētku noskaņās klātesošos sveica un ar novadu iepazīstināja Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Juris Salmiņš un Krimuldas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Olita Liekniņa. Latvijas bāriņtiesu asociācijas valdes priekšsēdētāja Baiba Meldere, uzsākot vadīt konferenci, atzina, ka, bāriņtiesu darbs ir grūts un izaicinājumiem pilns: “Bērnu labklājība ir atkarīga no mums - pieaugušajiem. Tomēr mēs zinām, ka ne visas ģimenes spēj nodrošināt drošu vidi bērna veiksmīgai attīstībai un izaugsmei. Tieši bāriņtiesas ir pirmās, kas spēj laicīgi reaģēt uz nelabvēlīgiem notikumiem ģimenēs. Liels darbs tiek ieguldīts, lai pamanītu un novērstu iespējamos riskus. Tāpēc ārkārtīgi nozīmīga ir bāriņtiesu, ģimeņu un institūciju sadarbība, kā arī sabiedrības iesaistīšana bērnu tiesību aizsardzībā.” Konferencē vairākkārtīgi tika uzsvērts, ka sabiedrībā nereti valda neizpratne un pat tendencioza attieksme, kuru reizēm rada vienpusīgi sagatavoti sižeti, raksti, tāpēc aizvien aktualizējās pozitīvas, savstarpēji ieinteresētas informācijas aprites iespējas. 

Konferences pirmajā daļa bija veltīta bāriņtiesu profesionālās kompetences nostiprināšanai, paredzētiem grozījumiem bāriņtiesu likumā un bāriņtiesu lomai kriminālprocesā. Par bāriņtiesu lomu kriminālprocesā uz konferences dalībnieku jautājumiem atbildēja LR Saeimas deputāts Gunārs Kūtris, sniedzot arī praktiskus padomus konkrētās situācijās. Par starpinstitucionālo sadarbību normatīvo aktu grozījumu kontekstā atklāti, tai pašā laikā korekti, savu pieredzi klāstīja Valsts Bērnu Tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece Laila Rieksta- Riekstiņa un Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta direktore Valentīna Gluščenko.

Konferences otrajā daļā varēja iepazīties ar labas prakses piemēriem un komunikāciju prasmju veidošanu darba plānošanā, uzdevumu deleģēšanā un starpinstitūciju sadarbībā. Īpaši izsmeļoši par dienestu sadarbību informēja Rīgas Sociālā dienesta vadītājs Ervīns Alksnis un Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētājs Aivars Krasnogolovs. Saistoša bija Jelgavas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Olgas Rudakas pieredze.

Labklājības ministrs Uldis Augulis savā uzrunā klātesošos iepazīstināja ar ambiciozo mērķi, izvirzot par Labklājības ministrijas vienu no proritātēm- bērnu namu deinstitucionalizāciju, kuras ietvaros jau līdz 2020.gadam plānots samazināt bērnunama bērnu skaitu par 80 %, tādējādi cenšoties realizēt galveno uzdevumu- palīdzēt bērnam augt ģimeniskā vidē. “Jāmēģina mainīt izpratne sabiedrībā, ir jālauž mīti, jo mums visiem kopējā darba mērķis ir iedrošināt potenciālās audžuģimenes, adoptētājus, aizbildņus. Pie bāriņtiesas jāvēršas kā pie laba drauga, kā pie palīga, kā pie tā, kas palīdzēs izvēlēties pareizo ceļu, kādā veidā virzīties, lai bērnam nodrošinātu ģimenisku vidi. Ministrija ir sagatavojusi labo padomu grāmatiņu “Audzinām bērnu ģimenē.”” tā ministrs Uldis Augulis.

“Šobrīd esam uzsākuši informatīvo kampaņu, lai uzrunātu Latvijas sabiedrību. Mēs centīsimies skaidrot bāriņtiesu darbu, pievērsīsim uzmanību bāriņtiesu lomai, funkcijām un nozīmei bērna tiesību nodrošināšanā, saglabājot konfidencialitāti. Par labajiem piemēriem, veiksmīgiem darbiem ir jāstāsta, jāinformē sabiedrība. Skaidrojot bāriņtiesu darbalauku, ir sagatavoti sociālās reklāmas videoklipi.

Viennozīmīgi, ka Latvijas brīvvalsts gados bāriņtiesu profesionalitātes līmenis ir kāpis. Liels atbalsts šajā darbā ir Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, kura palīdz atsevišķās situācijās. Vēlos apliecināt, ka novērtēju un cienu jūsu darbu, kopumā jūsu darbs ir atbildīgs un sarežģīts, bet reizē ļoti nepieciešams un svarīgs. Paldies Jums!”

Labklājības ministrijas Bērnu tiesību departamenta direktore Līvija Liepiņa atzina, ka šis gads bāriņtiesām ir bijis gana spraigs, taču prieks, ka izvirzīti jauni mērķi un viens no tiem – deinstitucionalizācija: “Aicinājums šajā jomā spēt būt radošiem. Mēs nevaram radīt ideālu pasauli, tas nav mūsu spēkos, bet mēs varam kādam bērnam palīdzēt, kuram ideālā pasaule ģimenē nav izdevusies, vismaz uz kādu brīdi. Jo savlaicīgāk mēs spējam sniegt atbalsta pasākumus ģimenēm, jo retāk nonākam pie jautājuma, ka bērns ir jāņem ārā no ģimenes.

Otra situācija, kad bērns ģimenē vairs nevar augt, tad svarīgi, lai būtu izmantotas alternatīvas- aizbildnības un audžuģimenes pakalpojumi.”

Labklājības ministrijas pārstāve izteica cerību, ka deinstucionalizācijas procesā izpaudīsies pašvaldību ieinteresētība un sadarbība, jo plāni un ieceres, kā to realizēt, tiks gaidīti no novadiem, atbalstot arī starpnovadu sadarbību.

 Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijas valdes priekšsēdētāja Baiba Melderes atzina, ka 2015.gads ir bijis sarežģīts, trauksmains, pārdzīvojumu pilns bāriņtiesu gads, jo ik pa brīdim kāds kliedzošs gadījums pāršalca sabiedrību, kur nežēlīgi cieta kāds bērns. Tika meklēts kāds vainīgais, nereti piemirstot pašu svarīgāko- vecāku atbildību rūpēties un gādāt par savu bērnu.

“Cik esam dzirdīgi un redzīgi, cik esam līdzatbildīgi. 2015.gadā, analizējot bāriņtiesu darbu, pārdzīvojam, vērtējam, uzdodam jautājumus sev un citiem- kas notiek? Bet jautājums ir arī no otras puses- vai protam atzīt savas kļūdas, vai protam uzklausīt konstruktīvu kritiku, vai esam gatavi pārmaiņām sevī un citos. Mēs aicinām katru iesaistīties šajā mūsu kopīgajā līdzatbildības darbā.  Gribam atstāt vēsturei ierakstu, ka tiešām to, ko darām, darām atbildīgi, no sirds.”

Bāriņtiesu konferences dalībnieki Krimuldas novadā pavadīja veselu dienu, uzklausot aktuālo informāciju, bet arī novadnieku sveicienus. Šoreiz tos klātienē izdziedāja folkloras kopa “Putni”, vadītāja Ilze Kļaviņa, saņemot pretī konferences dalībnieku atzinību ar vētrainiem aplausiem.  Viesus uzņēma arī pirmskolas izglītības iestāde “Krimulda” un krodziņš “Raganas ķēķis”.

Sagatavoja Ināra Miškina

Ielādēju...
Ielādēju...      Atpakaļ