83450

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas valde 2018.gadu uzsāk jaunā sastāvā
11.01.2018


Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija darbu uzsāka 2002. gada 4. jūnijā. 15 gadus asociāciju vadīja tās valdes priekšsēdētāja- Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Baiba Meldere.

2017.gada 8. decembrī Liepājā, ikgadējā bāriņtiesu darbinieku asociācijas kopsapulcē- konferencē, asociācijas valde paziņoja, ka ar 2017. gada 31.decembri savu darbību asociācijas valdē izbeidz tās valdes priekšsēdētāja Baiba Meldere /Saulkrastu novada bāriņtiesa/ un valdes locekļi - Zaiga Rudņicka /Ventspils bāriņtiesa/, Vija Astaševska /Kuldīgas novada bāriņtiesa/, Ilze Polka /Valmieras bāriņtiesa/

Ar 2018. gada 1. janvāri asociācijas valde uzsāk darbu jaunā sastāvā ar valdes priekšsēdētāju Auriku Zīveri /Smiltene novada bāriņtiesa/ vadībā. Esošais valdes locekļu sastāvs tiek papildināts ar kolēģiem - Ingu Ozoliņu /Alūksnes novada bāriņtiesa/, Taigu Ziemeli /Liepājas novada bāriņtiesa/, Sandru Jurciku /Ventspils novada bāriņtiesa/.

Asociācijas darbības mērķis ir sekmēt bāriņtiesu darbinieku profesionālo izaugsmi, aizstāvēt bāriņtiesu darbinieku profesionālās un sociālās tiesības un intereses, apspriest normatīvo aktu projektus un izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem, risināt jautājumus bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidošanā un citus bāriņtiesu kompetencē esošos jautājumus, kā arī popularizēt pozitīvo pieredzi bāriņtiesu darbā.

 


      Atpakaļ