61882

Notiks konference par bāriņtiesu, sabiedrības un institūciju līdzatbildību bērnu tiesību aizsardzībā
12.11.2015


Informācija medijiem,

12.11.2015.

         Notiks konference par bāriņtiesu, sabiedrības un institūciju līdzatbildību        

bērnu tiesību aizsardzībā

          Piektdien,13.novembrī, plkst.10.00 Krimuldā Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija sadarbībā ar Krimuldas novada domi un Krimuldas bāriņtiesu organizē konferenci ”Bāriņtiesu, sabiedrības un institūciju līdzatbildība savstarpējā sadarbībā bērnu tiesību aizsardzībā”. Konferencē dalību apliecinājuši vairāk kā 300 dalībnieku no visiem Latvijas reģioniem.

Konferenci atklās Labklājības ministrs Uldis Augulis, piedalīsies LR Saeimas deputāts Gunārs Kūtris, Labklājības ministrijas Bērnu tiesību departamenta direktore Līvija Liepiņa, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītāja Laila Rieksta – Riekstiņa, kā arī citu institūciju pārstāvji.

Bāriņtiesu darbinieku asociācijas priekšsēdētāja Baiba Meldere: ”Bērnu labklājība ir atkarīga no mums - pieaugušajiem. Tomēr mēs zinām, ka ne visas ģimenes spēj nodrošināt drošu vidi bērna veiksmīgai attīstībai un izaugsmei. Tieši bāriņtiesas ir pirmās, kas spēj laicīgi reaģēt uz nelabvēlīgiem notikumiem ģimenēs, kā arī liels darbs tiek ieguldīts, lai pamanītu un novērstu iespējamos riskus. Tāpēc ārkārtīgi nozīmīga ir bāriņtiesu, ģimeņu un institūciju sadarbība, kā arī sabiedrības iesaistīšana bērnu tiesību aizsardzībā, kas būs šīs konferences galvenā sarunu tēma.”

Konferences pirmā daļa veltīta bāriņtiesu profesionālās kompetences nostiprināšanai, paredzētiem grozījumiem bāriņtiesu likumā un bāriņtiesu lomai kriminālprocesā. Konferences otrā daļā varēs iepazīties labas prakses piemēriem un komunikāciju prasmju veidošanu darba plānošanā, uzdevumu deleģēšanā un starpinstitūciju sadarbībā.

Par Latvijas Bāriņtiesu asociāciju

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija (LBDA) dibināta 2002.gadā. Asociācijā darbojās 102 pilsētu un novadu bāriņtiesas, aptverot visu Latviju. LBDA sekmē bāriņtiesu darbinieku profesionālo izaugsmi, aizstāv bāriņtiesu darbinieku darba, profesionālās un sociālās tiesības un intereses. LBDA apspriež normatīvo aktu projektus, sadarbojas ar ministrijām un sabiedriskām organizācijām Latvijā un ārvalstīs, kuru mērķis ir bērnu tiesību aizsardzība. LBDA organizē ikgadējās konferences, lekcijas, seminārus un cita veida apmācību, organizējot pieredzes apmaiņas braucienus, publicējot informatīvus materiālus un izdodot bukletus, izmanto plašsaziņas līdzekļus, kuri sekmē un ir ieinteresēti bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā. Kopš dibināšanas LBDA valdes priekšsēdētāja ir Baiba Meldere, Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja.

Tuvāka informācija: Baiba Meldere, Bāriņtiesu darbinieku asociācijas priekšsēdētāja, tālr.29452136.

Pielikumā konferences programma.
      Atpakaļ