Pēc Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas nodibināšanas 2003.gada 10.oktobrī tika ievēlēta asociācijas valde šādā sastāvā:

 • Baiba Meldere - asociācijas valdes priekšsēdētāja, Saulkrastu novada bāriņtiesa;
 • Ilze Freimane - Rīgas bāriņtiesa;
 • Regīna Sakoviča - Krāslavas bāriņtiesa;
 • Silvija Odziņa - Cēsu bāriņtiesa;
 • Miervaldis Ozoliņš - Lielvārdes bāriņtiesa;
 • Rudīte Krūmiņa - Balvu bāriņtiesa;
 • Vija Astaševska - Kuldīgas bāriņtiesa;
 • Ināra Lucāne - Vangažu bāriņtiesa;
 • Zaiga Rudņicka - Ventspils bāriņtiesa;
 • Inta Rinmane - Skrīveru bāriņtiesa;
 • Maruta Pirro - Salacgrīvas bāriņtiesa;
 • Zaiga Matvejāne - Salaspils bāriņtiesa;
 • Ineta Riekstiņa - asociācijas sekretāre.

 2009.gada 11.septembrī asociācijas 7.konferencē Valmierā valde tika pārvēlēta šādā sastāvā:

 • Baiba Meldere - asociācijas valdes priekšsēdētāja, Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
 • Aivars Krasnogolovs - Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētājs;
 • Rudīte Krūmiņa - Balvu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
 • Vija Astaševska - Kuldīgas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja;
 • Ināra Lucāne - Inčukalna novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece;
 • Zaiga Rudņicka - Ventspils pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja;
 • Inta Rinmane - Skrīveru novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
 • Maruta Pirro - Salacgrīvas novada Salacgrīvas bāriņtiesas priekšsēdētāja;
 • Ilze Polka - Valmieras pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja;
 • Daina Reizenberga - asociācijas revīzijas komisijas priekšsēdētāja, Siguldas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
 • Ineta Zāte - asociācijas sekretāre, Saulkrastu novada bāriņtiesas sekretāre.

2014. gada 31.oktobrī 12.konferencē Jēkabpilī valde tika pārvēlēta šādā sastāvā:

 • Baiba Meldere - asociācijas valdes priekšsēdētāja, Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
 • Aivars Krasnogolovs - Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētājs;
 • Rudīte Krūmiņa - Balvu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
 • Vija Astaševska - Kuldīgas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece;
 • Andris Alpeus - Valmieras pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks;
 • Zaiga Rudņicka - Ventspils pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja;
 • Tālis Zalva - Jēkabpils pilsētsas bāriņtiesas priekšsēdētājs;
 • Maruta Pirro - Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
 • Ilze Polka - Valmieras pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja;
 • Daina Reizenberga - asociācijas revīzijas komisijas priekšsēdētāja, Siguldas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece;
 • Ineta Zāte - asociācijas lietvede, Saulkrastu novada bāriņtiesas sekretāre.

2017. gada 8. decembrī 15.konferencē Liepājā  valde tika apstiprināta šādā sastāvā:

 • Aurika Zīvere - asociācijas valdes priekšsēdētāja, Smiltenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;

 • Aivars Krasnogolovs - Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētājs;

 • Rudīte Krūmiņa - Balvu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;

 • Inga Ozoliņa - Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja ;

 • Andris Alpeus - Valmieras pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks;

 • Sandra Jurcika - Ventspils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;

 • Tālis Zalva - Jēkabpils pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājs;

 • Maruta Pirro - Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;

 • Taiga Ziemele - Liepājas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja;

 • Daina Reizenberga - asociācijas revīzijas komisijas priekšsēdētāja, Siguldas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece