Par pasākumu- Bāriņtiesām 15! un ne tikai...
31.01.2012


                                                                                 Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
                                                                                 Un siltums, ko izstaro sirds,
                                                                                 Tas nezūd. Tas palīdz. Un mirdz.
                                                                                                                                (V. Egle)


   Uzsākot gaitas jaunajā 2012.gadā, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija (tupmāk – Asociācija) vēlas atskatīties uz paveikto iepriekšējā visiem bāriņtiesu darbiniekiem ļoti nozīmīgajā 2011.gadā, jo tika izvērtēts paveiktais 15 gadu bāriņtiesu (iepriekš pagasttiesu) darbības laikā.

   Sadarbībā ar Mālpils novada domi, Mālpils novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Annu Višķeri, Mālpils kultūras centra direktori Edīti Priekuli, daudziem bāriņtiesu priekšsēdētājiem un vienkārši aktīviem interesentiem Asociācijas valdes darbinieki gada nogalē Ziemassvētku gaidīšanas laikā noorganizēja tās biedriem  svētku noskaņā pasākumu Mālpils kultūras centrā.

   Ikdienā bāriņtiesu darbs saistīts ar ģimenēm, kurās dažādu iemeslu dēļ vecāki netiek galā ar saviem nepilngadīgajiem bērniem. Tas ir grūts, atbildīgs, bieži nenovērtēts darbs, kas prasa zināšanas, pieredzi, bieži vien atteikšanos no sava brīvā laika, personīgās dzīves plāniem. Visticamāk, ka daļēji tieši šo iemeslu dēļ Asociācijā apvienojušās 90 pašvaldību aizbildnības un aizgādnības iestādes- bāriņtiesas, kas svētkos pulcēja vairāk kā 400 bāriņtiesu darbinieku. Un vēl, lai sajustu plecu atbalstam, nepieciešamības gadījumā rastu līdzīgi domājošo padomu, iespēju izeikt kopēju viedokli normatīvo aktu pretrunu jautājumos.  Asociācija ne tikai pastāv, bet arī pārdomāti un saturīgi darbojas 10 gadus. Pateicoties Asociācijas valdes priekšsēdētājas Baibas Melderes aktivitātei, izdomai, erudīcijai, pieredzei, nemieram, azartam, viņas ģimenes un kolēģu atbalstam, esam baudījuši vienīgi saturīgas, interesantas un aktuālas  konferences, vasaras nometnes un pieredzes apmaiņas braucienus pa visu Eiropu. Savu tīri cilvēcisko rakstura īpašību, kā arī profesionālisma dēļ Baiba panākusi, ka ar Asociācijas viedokli rēķinās visa līmeņa institūcijās. To apliecināja bāriņtiesu darbinieku veikuma novērtējums, ko izteica pasākuma viesi Mālpilī. 
  

   Darbinieki saņēma apsveikumu no Valsts prezidenta kancelejas.

   Par iejūtību, izpratni, nesavtību, ilggadēju darbu bāriņtiesu darbiniekiem svētkos paldies teica Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, Labklājības ministre Ilze Viņķele, Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, Tiesībsargs Juris Jansons, bijusī ilggadējā Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktore Ārija Iklāva un Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece Laila Rieksta- Riekstiņa. Sadarbību atzinīgi novērtēja Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis, Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs un Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis, kā arī Siguldas tiesas priekšsēdētāja Sarmīte Inberga un citi bāriņtiesu asociācijas darbinieku sadarbības partneri. To, ka bāriņtiesu darbinieki Latvijā veido stabilu un  ar pieredzi bagātu Asociāciju, apliecināja kolēģi, kuri veic šo darbu no bāriņtiesu pirmssākumiem – jau 15 gadus. Bāriņtiesu darbinieki burtiski apbēra ar ziediem Asociācijas vadītāju, labo domu īstenotāju, nenogurdināmo Baibu Melderi.

   Pasākuma laikā katra dvēseles stīgu spēja saviļņot skanīgā operas māksliniece Evita Zālīte un kamermūzikas virtuozi- brāļi Oskars un Raimonds Petrauski, Birzgales jauniešu vokālā ansambļa, deju muzikantu un austrumu deju izpildītāju grupa Brigitas Puzo vadībā.

   Saviļņojošus mirkļus sagādāja dokumentālās filmas „Daži stāsti no tūkstošiem...” pirmizrāde, režisors Renārs Vimba, kas palīdzēja saprast, kāpēc mēs darām savu darbu un cik reizēm grūti ir pieņemt lēmumu palīdzēt bērnam, kā arī jaunās Asociācijas mājaslapas prezentēšana.

   Šajos 15 gados Asociācija ir paveikusi lielu darbu ne vien savu darbinieku saliedēšanā, bet arī iedrošinājusi apzināties, ka arī mēs esam cilvēki, kas prot novērtēt, priecāties, atpūsties, mums piemīt prasmes, darbinieki labi dzied, apgūst dejas māku. Izrādās, mēs protam sadalīt laiku tā, lai tā pietiktu vaļas priekiem. Kvalitatīvi noformētā vaļasprieku izstāde pierādīja, ka daudziem būtu ko pamācīties, kā veidot rotaslietas, sagatavot dāvanas, izšūt tērpu utt. Iespējams, ka daļa no kolēģiem šīs iemaņas apguvuši vasaras nometņu darbnīcās, kas ieinteresējis, aizrāvis, lai pārvērstos par paradumu brīvajos no darba vakaros.
 

   Tāds svētku kliņģeris, ar kādu cienājāmies Mālpilī, nav redzēts! Kliņģeris, kurš veidoja uzrakstu „Sveiciens svētkos 15”, un varbūt tāpēc kusa mutē, cik bija gards!

   Visiem milzīgs paldies, kas gada nogalē dāvāja mums tādu brīnumu! Veselību, laimi, prieku, saticību! Lai veiksme arī turpmāk pavada ikvienu! Lai bāriņtiesu kolēģu sirdis silda ikvienu, kas satikts ceļā! Lai acis saskata gaišumu, kas paveras, dāvājot prieku! Paldies par radīto ticību sev, saviem spēkiem un varēšanai!

 

Renāte  Kalniņa         
Pārgaujas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

 

   Pateicos Saulkrastu novada domei, saviem atsaucīgiem kolēģiem, kas novērtējuši un atbalstījuši mani un manu komandu grūtajā un atbildīgajā darbā.
   Paldies maniem bāriņtiesas locekļiem, kas ar izpratni, atbildību  un nesavtību veikuši darbu, palīdzot bez vecāku gādības palikušiem bērniem un rīcībnespējīgām personām.

   Lai mums visiem prieks no rīta doties uz darbu un justies vajadzīgiem !

Baiba Meldere

Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 15 gadus 

 

Sajūtās un pārdomās radusies māksla    

 

Nevienam nav noslēpums, ka darbs bāriņtiesās saistīts ar augstu stresa līmeni, jo ikdienu nākas vadīt emocionālā kontaktā ar dažādiem cilvēkiem, kā arī pieņemt atbildīgus un cilvēku dzīvēs izšķirīgus un nozīmīgus lēmumus, tādēļ bāriņtiesā var strādāt tikai atbildīgi un ar īpašām spējām apveltīti cilvēki, kas šo profesiju izvēlējušies apzināti, varbūt mazliet par skaļu un ar lepnību teikts - kādas īpašas misijas sajūtas vadīti.

Lai bāriņtiesās strādājošie varētu veiksmīgi strādāt un vadīt savu ikdienu, nekļūstot par īgņām un nastu līdzcilvēkiem, svarīgi laicīgi apzināties, ka profesionālā izdegšana var skart katru no mums, tādēļ laicīgi jādomā, kā stresu neitralizēt un atgūt garīgo spēku. Īpaši nozīmīga mums bāriņtiesu darbiniekiem ir iespēja ik vasaru vismaz vienu nedēļas nogali pavadīt asociācijas rīkotajās nometnēs, kurās paralēli līdzīgi domājošo un nu jau draugu pleca atbalstam varam saņemt profesionālu speciālistu palīdzību, tajā skaitā, mācīties, kā savas emocijas un sajūtas izpaust, praktiski darbojoties dažās radošajās darbnīcās, pretī gūstot spēju turpināt savu ikdienas darbu bāriņtiesā.

Tā 2011.gada nometnē Mērsragā dzima ideja veidot izstādi, kurā galvenās personas būtu mūsu bāriņtiesu darbinieki un viņu izjūtās tapušie darbi, kas īstenojās 2011.gada 16.decembrī, kad Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijas konferences ietvaros tika iekārtota izstāde „Bāriņtiesu darbinieku vaļasprieki”. Izstāde bija pārsteigums gan mums pašiem, gan viesiem. Izstādītie darbi atklāja ne tikai mūsu kolēģu prasmes un apslēptos talantus, bet lika saprast – lai arī darām vienu darbu, cik tomēr dažādi un vienreizēji mēs katrs esam. Izrādās, ka mums līdzās dzīvo cilvēki, kas līdzsvaru pēc skarbās ikdienas gājuma atgūst ne tikai dejā vai dziesmā, sportojot vai ceļojot, bet ar prieku un izdomu ada, tamborē, šuj, auž, izšuj, knipelē, pērļo, filcē, veido mālā, fotografē, glezno, veido mandalas, u.t.t.

Izstādē aplūkojamie darbi bija tik dažādi un vienreizēji: no mazām smalkām pārsliņām, ziediem un eņģeļiem līdz tamborētām čībiņām, galdautiņiem un lielām segām un lakatiem, no mazas pērļu piespraudes līdz brīnišķīgiem rotu komplektiem, no filca ziediem līdz lielām cepurēm, un kur nu vēl zīmējumi un apsveikuma kartiņas, grāmatzīmes un sauso augu kompozīcijas, keramikas servīzes, šalles, cimdi, zeķes, džemperi un cepures, gleznas – gan īstas, gan arī zīdā gleznotas un izšūtas, un nopietni veidotas mandalas.

Paldies Saldus novada, Aizkraukles novada, Jelgavas novada, Kandavas novada, Alūksnes novada, Cēsu novada, Pārgaujas novada, Alojas novada, Madonas novada, Lubānas novada, Lielvārdes novada Lēdmanes, Babītes novada, Krimuldas novada, Mārupes novada, Salaspils novada, Smiltenes novada, Mazsalacas novada, Rugāju novada, Vārkavas novada, Garkalnes novada, Inčukalna novada, Siguldas novada un Rīgas (lūdzu piedošanu, ja kāds tika piemirsts un nenosaukts) bāriņtiesu īpašajiem cilvēkiem, kas nenobijās un piekrita parādīt savās „Sajūtu un pārdomu laboratorijās” tapušos darbus, iepriecinot visus pārējos.

Īpašs paldies Mālpils kultūras centra māksliniecēm Indrai Zvīgulei un Mārai Ārentei, kuras iekārtoja izstādi. Pateicoties viņu profesionalitātei, mākslinieciskajai gaumei, radošajam garam un izdomai, izstāde atplauka īstā krāšņumā, bija mākslinieciski augstvērtīga un patiesi baudāma.

Žēl vienīgi, ka tas viss kopumā bija aplūkojams tik īsu mirkli. Uz tikšanos nākošajās talantu skatēs!

 

                                                                                    Ar cieņu,

                                                                                   

                                                                                       Ilze Barisa

                                        Babītes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

 

 

 
      Atpakaļ