Es uzzināju, ka esmu adoptēta, kur man jāvēršas, lai saņemtu informāciju par maniem bioloģiskajiem vecākiem?

Atbilde:

Vēršam uzmanību, ka bāriņtiesas ir dibinātas 1996.-1997.gadā. Ievērojot minēto, ja Jūs tikāt adoptēta pirms 1996.gada, bāriņtiesu rīcībā nav informācijas par Jūsu adopciju.

Civilstāvokļa aktu likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka tiesības iepazīties ar civilstāvokļa aktu reģistru ierakstiem (izņemot ierakstus, kas saistīti ar adopciju) un pieprasīt reģistrāciju apliecinošus dokumentus ir personām, uz kurām tie attiecas, kā arī šo personu laulātajiem, tiešajiem augšupējiem un lejupējiem radiniekiem. Ar dzimšanas reģistra ierakstiem, kas saistīti ar adopciju, līdz adoptētā pilngadībai drīkst iepazīties tikai adoptētāji.

Tādejādi pēc pilngadības sasniegšanas adoptētais var iepazīties ar ierakstiem dzimšanas reģistrā. Dzimšanas reģistra ieraksti ir pieejami dzimtsarakstu nodaļā, kas ir norādīta bērna dzimšanas apliecībā kā dokumenta izdevējinstitūcija, kā arī Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļā, Aleksandra Čaka ielā 38a, Rīgā, tālr.Nr.67830682.

Saskaņā ar Arhīvu likuma 12.panta otro daļu Latvijas Nacionālajā arhīvā, institūcijas arhīvā un akreditētos privātos arhīvos personai ir tiesības pieprasīt un iegūt informāciju par sevi un mirušajiem radiniekiem vai laulāto, uzrādot personas identifikācijas dokumentu un radniecību vai laulību apliecinošus dokumentus.

Ņemot vērā minēto, Jūsu interesējošā jautājuma risināšanai iesakām Jums vērsties Latvijas Valsts arhīvā (Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienībā), Bezdelīgu ielā 1 vai Kurzemes prospektā 5, Rīgā, tālr.Nr.67462317.

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 19.pantu fiziskas un juridiskas personas var saņemt Iedzīvotāju reģistra informāciju par citu personu uz motivēta iesnieguma pamata.

Ievērojot minēto, Jūsu interesējošā jautājuma risināšanai Jums ir tiesības vērsties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra departamentā Čiekurkalna 1.līnijā 1, k-3, Rīgā, tālr.: 67829702.