Biedrība "Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija"

Reģ.Nr.000806798, PVN Reģ.Nr.40008067985

Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160