Sadarbības piedāvājums no centra "Dardedze"
11.04.2012


Sadarbības piedāvājums pašvaldībām vardarbības pret bērnu profilakses īstenošanā no Centra „Dardedze”.

Centrs "Dardedze" ir nevalstiska organizācija, kuras darbības centrā ir mērķis pasargāt bērnus no vardarbības. Lai uzrunātu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnus, Centrs „Dardedze” ir izstrādājis īpašu drošības programmu, kuras galvenais tēls ir Džimba. Programmas mērķis ir interaktīvā un viegli saprotamā valodā bērniem mācīt par personisko drošību saskarsmē ar citiem cilvēkiem.

Katru gadu programmas ietvaros tiek izglītoti vairāk kā 2300 bērnu. Sagatavoti 25 Džimbas drošības aģenti dažādās pašvaldībās un ir vēlme dalīties šajā iespējā arī ar citām pašvaldībām.

Pateicoties Centra „Dardedze” piesaistītajiem projektiem, daļu izmaksu, lai šo programmu ieviestu pašvaldībā, var segt no projektu resursiem, kas ietver apmācības un supervīzijas, bet, lai programmu īstenotu, ir nepieciešams interaktīvo materiālu komplekts, kas būtu jāfinansē pašvaldībai.

Ja pašvaldība ir ieinteresēta ieviest „Džimbas drošības programmas 9 soļu nodarbības” un vēlas saņemt sīkāku informāciju, lūdzu zvaniet programmas koordinatorei Ilzei Bartkevičai uz Centru „Dardedze” pa tālruni 6 7600685 vai rakstiet ilze.bartkevica@centrsdardedze.lv.

Sīkāka informācija par Džimbas drošības programmu atrodama www.dzimba.lv. Pašvaldības, kuras vēlas pieteikt savus pārstāvjus „Džimbas drošības programmas” apmācībai, lūdzam sazināties ar mums līdz š.g. 25.aprīlim, jo vietu skaits ir ierobežots. Cerot uz turpmāku sadarbību, Agnese Sladzevska Centra „Dardedze” Preventīvās daļas vadītāja www.centrsdardedze.lv www.bernskacietusais.lv www.dzimba.lv
      Atpakaļ