26743

Seminārs par audžuģimeņu apmācību prorammu "PRIDE"
27.09.2012


Pirmo reizi Latvijā viesojās un audžuģimeņu apmācību programmu prezentēja Rob van Pagee no Nīderlandes

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija sadarbībā ar Sociālo pakalpojumu aģentūru  aicināja mūs, tai skaitā arī Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijas pārstāvi, uz informatīvu semināru  “PRIDE audžuģimeņu programma – iespēja radīt atbalstošu un resursus attīstošu audžuģimeņu vidi Latvijā”, kuru vadīja Rob van Pagee – audžuvecāku resursu un apmācību centra OKS (Nīderlande) direktors.

Kāpēc programmai tāds nosaukums? Tulkojumā „PRIDE” – Parents (vecāku) Resources for (resursi) Information (informētībai) Development (attīstībai) and (un) Education (izglītībai). Seminārs notika 2012.gada 20. un 21.septembrī Labklājības ministrijas telpās, ko vadīja Rob van Pagee angļu valodā un tika nodrošināts tulkojums latviešu valodā. Rob van Pagee ļoti labprāt atsaucās Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ģimeņu modeļa aprūpes speciālistes Daces Beinares uzaicinājumam ierasties Rīgā un pastāstīt mums par šo programmu. Rob van Pagee ir audžuģimeņu speciālists, vadošais treneris un fonda Op Kleine Schaal (OKS) direktors šobrīd. Viņš ir pirmais, kurš sāka šo programmu piedāvāt un īstenot Eiropas valstīs. Programmas pilnveidošanā un attīstīšanā ir ieguldīti lieli finansiālie līdzekļi. Semināra sākumā Rob van Pagee mums pastāstīja, ka jaunībā ir strādājis bērnu namā, bijis audžuģimene un tādēļ saprot bērnu, kuram nepieciešamas jaunas mājas, jauna ģimene, mīlestība un atbalsts.

Valsts politikā ārpusģimenes aprūpes jomā viena no prioritātēm ir bērnu aprūpe ģimeniskā vidē (pie aizbildņa, audžuģimenē) vai adopcija. Vienlaikus politikas dokumentos  kā viena no prioritātēm iekļauta arī jaunu audžuģimeņu piesaiste, apmācība un atbalsta sistēmas uzturēšana.

Vairākums mūsu kaimiņos esošo Eiropas valstu (Igaunija, Lietuva, Krievija, Norvēģija, Somija, Ungārija, Polija, Beļģija, Nīderlande u.c.) ir adaptējušas savās valstīs sākotnēji ASV izstrādātu apmācību un atbalsta programmu PRIDE - uz kompetencēm balstītu audžuvecāku novērtējuma, atlases, apmācību un atbalsta sistēmu. Lai ieviestu šādu programmu valstī, ir nepieciešams gan politisks atbalsts, gan ieinteresētība un  sadarbība starp ieinteresētajām organizācijām un cilvēkiem, kuriem rūp bērnu aprūpes jautājums. Minētajā seminārā piedalījās Labklājības ministrijas pārstāvji, Valsts bērnu tiesības aizsardzības inspekcijas pārstāvji, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas pārstāvji, Rīgas un Kandavas bāriņtiesu pārstāvji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, psihologi, audžuģimeņu vecāki, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas pārstāvis un citi speciālisti. Semināra gaitā iepazīstināja ar Rob van Pagee sagatavoto prezentāciju un mūs, kā semināra dalībniekus, iesaistīja atraktīvās nodarbībās, iepazīstināja ar šīs programmas mērķiem, kompetencēm un tiešo apmācības programmu. Mēs, visi klātesošie, aktīvi piedalījāmies šajā seminārā, kā arī uzdevām daudz jautājumus. Semināra noslēgumā mums tika uzdots jautājums - vai šāda programma būtu lietderīga arī Latvijā? Dalībnieki, kuri bija iepazinušies ar šo prezentāciju, saņēmuši atbildes uz mums interesējošiem jautājumiem un saprotot, ka programma ir vērsta uz bērna vislabāko interešu nodrošināšanu, izteica atbalstu šādas programmas nepieciešamībai Latvijā. Semināra dalībnieki arī apzinās šādas programmas īstenošanai nepieciešamos finansiālos resursus, esošo ekonomisko situāciju valstī, bet tais skaitā ikdienā sastopas ar bērna problēmām ģimenē.

Rob van Pagee prezentācija pieejama sadaļā "Prezentācijas".

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas pārstāve Sarma Trumpekoja
      Atpakaļ