Seminārs par rīcībspējas ierobežošanu
04.02.2013


Ievērojot rīcībspējas tiesiskā regulējuma aktualitāti un nozīmīgumu, Tieslietu ministrija šā gada 15.februārī Latvijas Universitātes Lielajā aulā organizēs tiesību zinātnieku un praktiķu semināru par jauno rīcībspējas regulējumu.

Semināra ietvaros plānots iepazīstināt ar likumprojektiem, t.i., ar grozījumiem Civillikumā, Civilprocesa likumā un Bāriņtiesu likumā, kas stājās spēkā 2013.gada 1.janvārī. Seminārā tiks sniegta informācija par rīcībspējas institūta grozījumiem attiecībā uz personām ar garīga rakstura un citiem veselības traucējumiem, kā arī personām ar izlaidīgu vai izšķērdīgu dzīvesveidu. Tāpat plānots diskutēt par alternatīvām rīcībspējas ierobežojumam – par pagaidu aizgādnības regulējumu, nākotnes pilnvarojumu, kā arī atbalsta personu institūtu, ko būtu nepieciešams nākotnē ieviest saistībā ar ANO konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām.

Seminārs notiks latviešu valodā. Dalība seminārā  ir bez maksas.

Interesenti var pieteikt dalību seminārā līdz šā gada 8.februārim, nosūtot savu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, amata nosaukumu) uz e-pasta adresi: ricibspeja@tm.gov.lv.  Vietu skaits ir ierobežots.

Vēršam uzmanību, ka semināra materiāli tiks ievietoti Tieslietu ministrijas interneta mājaslapā www.tm.gov.lv, kā arī semināru būs iespējams vērot Latvijas Universitātes mājas lapā tiešraidē www.lu.lv.
      Atpakaļ