Seminārs Stockholmā
25.09.2012


Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas pārstāve piedalās seminārā Zviedrijā

2012.gada 28.septembrī Zviedrijā Stockholmā notiks seminārs, kura tēma ir “Patvēruma meklēšana nepilngadīgajiem bērniem: tiesības un pienākumi likumīgajiem aizbildņiem darbā ar neaizsargātiem bērniem”. Asociācija saņēma uzaicinājumu no Alexandras Rodkinas, kas ir Baltijas jūras valstu šī projekta vadītāja.

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas priekšsēdētāja Baiba Meldere lūdza asociācijas pārstāvi Mārupes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Nadīnu Milleri pārstāvēt asociāciju šajā starptautiskajā seminārā. Viņa vienīgā pārstāvēs arī Latviju un savu sagatavoto prezentāciju par bērniem, kas meklē patvērumu Latvijā semināra dalībniekiem izstāstīs angļu valodā. Šajā seminārā piedalīsies šādas valstis - Krievija, Vācija, Polija, Norvēģija, Somija, Islande, Zviedrija un Latvija.

Seminārā arī citas dalībvalstis stāstīs par savu pieredzi ar bērniem, kuri meklē patvērumu citās valstīs, par bērnu interešu nodrošināšanu un aizbildņa iecelšanu šiem bērniem.

Asociācijas kolēģi ir gandarīti, ka mūs pārstāv Nadīna Millere un, lai viņai veicas šajā straptautiskajā seminārā!

      Atpakaļ