31622

Talsu novada audžuģimeņu atpūta Ventspilī
06.12.2012


Talsu novada audžuģimeņu atpūta Ventspilī

Talsu novada audžuģimenes kopā ar bērniem 2012.gada 1.decembrī atpūtās Ventspilī, apmeklējot Ventspils muzeju, Planetāriju Ventspils Jaunrades namā un kopā baudot ūdens priekus Ventspils ūdens atrakciju parkā. Iespēju kopā atpūsties visām audžuģimenēm dāvāja Talsu novada fonds par 27.oktobra Lūgšanu brokastīs ziedotajiem līdzekļiem.

Livonijas ordeņa pils ar savu mazo leģendāro Melno Sivēnu laipni sagaidīja bērnus, kuriem bija arī iespēja pašiem izveidot atklātni ar Melnā Sivēna un bruņinieku attēliem, ģerboņiem un pašas pils senatnīgo bildi. Gan pieaugušos, gan bērnus pārsteidza Ventspils muzeja modernizācija, pieejamās informācijas apjoms un jauno tehnoloģiju izmantošana. Pēc pils apmeklējuma audžuģimenes apmeklēja Planetāriju un iepazinās ar mūsu planētas Zeme galaktiku, pārējām planētām un zvaigznājiem. Bērni īpaši priecājās par iespēju planetārijā noskatīties multiplikācijas filmu par dzīvi zemūdens valstībā.

Bērnus visvairāk sajūsmināja ūdens prieku baudīšana ūdens atrakciju parkā, par ko tika teikts lielum lielais paldies, jo dažiem bērniem šis bija pirmais ūdens atrakciju parka apmeklējums.

Audžuģimeņu vecāki un bērni saka lielu paldies par brīnišķīgo iespēju kopā visiem atpūsties, labāk iepazīt vienam otru un gūt pozitīvas emocijas!

Talsu novadā ir septiņas audžuģimenes, kuras aprūpē un audzina desmit audžubērnus gan no Talsu novada, gan citām pašvaldībām. Bērni no mūsu novada dzīvo arī citu pašvaldību audžuģimenēs. Aprūpi audžuģimenēs kopumā saņem 21 Talsu novada bērns.

!!! Bildē atspoguļotas Talsu novada audžuģimenes kopā ar Talsu novada fonda vadītāju Ivetu Rorbahu (vidū) pirms došanās uz Ventspili.

 

Kas ir audžuģimene un kā par tādu kļūt?

Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē, vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība. Lai pretendētu uz audžuģimenes statusu, jābūt vecumā no 25 līdz 60 gadiem.

Kā kļūt par audžuģimeni? Laulātajiem vai personai jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz iesniegums par audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī ārsta izziņa par veselības stāvokli. Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta laulāto (personas) dzīves apstākļus, kā arī motivāciju un spējas audzināt bērnu. Tiek pieprasīta informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām par personu. Laulātajiem (personai) jāapmeklē psihologs, kurš sniedz atzinumu par piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai. Pēc informācijas izvērtēšanas bāriņtiesa sniedz atzinumu par laulāto vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai. Audžuģimene bez maksas noklausās mācību kursu. Bāriņtiesa mēneša laikā pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar laulātajiem (personu) un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu. 

Kad piešķirts audžuģimenes statuss, informācija par audžuģimeni tiek iekļauta audžuģimeņu reģistrā. Informācija par audžuģimenēm, kas var uzņemt bērnus (norādot bāriņtiesas kontakttālruni), ik mēnesi tiek publicēta Valsts bērnu tiesību aizsardzības mājas lapā. Kad bērns nonāk audžuģimenē, tiek noslēgts līgums starp audžuģimeni un pašvaldību. Audžuģimene saņem atlīdzību Ls 80 mēnesī neatkarīgi no audzināšanā nodoto  bērnu skaita, pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei pašvaldības noteiktā apmērā. Talsu novada pašvaldība pabalstu bērna uzturam audžuģimenē izmaksā Ls 90 mēnesī un vienreizējo pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei Ls 200 apmērā. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija nodrošina psiholoģiskās palīdzības, informatīvā un metodiskā atbalsta sniegšanu audžuģimenēm, kā arī audžuģimeņu apmācību.

Kļūstot par audžuģimeni, ikvienam ir dota iespēja sniegt savu mīlestību un ģimenes sajūtu bērnam, kuram šāds atbalsts ir ļoti nepieciešams.

Vineta Irbe,

Talsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

      Atpakaļ