78183

Tikšanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Kasparu Gerhardu
25.04.2017


2017.gada 7.aprīlī Saulkrastu novada domē bāriņtiesu darbinieku asociācijas valdes priekšsēdētāja Baiba Meldere un  asociācijas Ētikas komisijas priekšsēdētāja Rudīte Krūmiņa tikās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Kasparu Gerhardu.

Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par  bāriņtiesu,kā pašvaldības izveidotu iestāžu vietu un lomu novadā un pilsētā,kā arī par bāriņtiesu autonomu darbību lēmuma pieņemšanā un izpildē. Tika pārrunāti jautājumi par bāriņtiesu atalgojuma sistēmu un to sociālām garantijām,kā arī iesniegtajiem priekšlikumiem Valsts kancelejā amatu kataloga aktualizācijai amatu saimē ''Bāriņtiesas'', pārskatīšanai. Ministrs ar izpratni un ieinteresētību ieklausījās asociācijas paustajos viedokļos  par turpmāk risināmiem jautājumiem iestādes kapacitātes stiprināšanā,kā arī atzinīgi novērtēja līdz šim paveikto bērnu tiesību  un personu ar ierobežotu rīcībspēju interešu nodrošināšanā katrā pašvaldībā.
      Atpakaļ